Pointe du Raz – Bretagne – Frankreich

Reisefotografie Halbinsel Pointe du Razn, Bretagne, Frankreich